welkomwie is Alexwatwaarominfoprijzencontact
Wie is Alex TextAlex

Wie ben ik?

Alex

Mijn naam is Alexandra van den Boom. Geboren in Frankrijk, deels opgegroeid in Duitsland, Engeland en Nederland en van gemengd Nederlands/Indische afkomst werd ik al heel jong geconfronteerd met verschillende talen en de problemen die kunnen ontstaan als mensen elkaar niet begrijpen of verstaan. Bovendien waren mijn beide ouders zeer enthousiaste lezers, waardoor ik ook zelf al heel snel met het leesvirus besmet raakte en het belang leerde onderkennen van taal en de boodschap die men daarmee over kan brengen, mits de “zender” en de “ontvanger” op dezelfde frequentie zitten. Hoe ouder ik werd, hoe meer de mogelijkheden van taal me gingen fascineren en het sprak dan ook eigenlijk vanzelf dat ik in die richting verder wilde.


Na mijn propedeuse Engels ben ik aan de UvA de doctoraalstudie Vertaalwetenschap gaan volgen, waarbij ik me concentreerde op Engelse en Spaanse teksten. De jaren daarop heb ik bij verschillende internationale bedrijven gewerkt, in diverse functies waarbij ik mijn talenkennis goed kon gebruiken. Een groot deel van mijn taken bestond uit het schrijven, redigeren, samenvatten en vertalen van de meest uiteenlopende teksten, van resultaten van wetenschappelijk onderzoek tot columns in vrouwenbladen en van juridische contracten tot de invulling van websites.

De ervaring die ik daarbij heb opgedaan kan ik nu in mijn stap naar zelfstandigheid goed gebruiken. Mijn doelstellingen zijn, behalve uiteraard voorzien in mijn levensonderhoud, het vergroten van mijn kennis en het uitbreiden van mijn algemene ontwikkeling. En voor de klant is het mijn ambitie om de best mogelijke tekst te schrijven of te vertalen tegen de best mogelijke prijs.